Norsk (Norwegian)

Kjære kunde,

Vi sender deg herved på ditt eget språk en oversikt over hvem vi er og hva vi gjør.

Prosé Kunststoffen B.V. startet i 1989 med salg og bearbeiding av foliekonstruksjoner og tettingskonstruksjoner for miljøprosjekter.

Gradvis har vi vokst til et selskap som gir råd, tar oppdrag (design og konstruksjon) og utfører arbeid innenfor tiltak for jordvern i industri, bygg- og landbrukssektoren, for eksempel:

søppelfyllinger
slamdepoter
vannmagasiner
olje- og petrokjemisk industri

Arbeidene utføres i Nederland og i utlandet.
På vårt nettsted og i vår brosjyre kan du se hva våre produkter og tjenester kan gjøre for deg.
På vår referanseliste og prosjektoversikt kan du se hva vi har fått til i løpet av de siste tiårene.
Vi har solgt og installert mer enn 8 millioner kvadratmeter tiltak for jordvern og foliekonstruksjoner

Jordverntiltak tankanlegg, petrokjemisk industri.

1. Nybygde tankanlegg.
Væsketett forsegling – HDPE-folie

2. Tilpassing eksisterende tankanlegg.
Væsketette tiltak – HDPE-folie
Væskeavstøtende tiltak – Bentonitt-matter
Betongbeskyttelse

3. Vi kan ta på oss gjennomføringen av prosjekter

Jordbeskyttende tiltak søppelfyllinger.

Undertetting/tildekking
HDPE-folie + KIWA
Geotekstil-beskyttelsesfolie
Dreneringsmatter, vann- og gassavløp
Geonett
Avlastningsbrønner/drenering brønner

Vannmagasiner

Vi kan sørge for vannlagring i form av:
1. reservoarer/bassenger
2. vannsiloer
3. underjordisk lagring
Vi produserer disse systemene selv og monterer dem på stedet.

Bakke-armering og bratt veggkonstruksjoner

Geonett kan brukes til å styrke bakken i skråninger for å hindre forskyvninger. Dette blir ofte brukt i søppelfyllinger og bunnaske-prosjekter (AVI-bodemas).
Brukes i bratte veggkonstruksjoner og blir mer og mer brukt de senere år (plassbesparende).

Tilsyn og “Site Management”
Vi tar på oss gjennomføring av arbeid i utlandet “over hele verden”
Vi tilbyr også tilsyn og byggeledelse, fra adgangskontroll til “As Build”.
Våre eksperter gir opplæring og instruerer lokale medarbeidere.

Total kvalitetskontroll.
Vi håper at du med dette har fått et innblikk i vårt virksomhetsområde.
Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon, kan du gjerne kontakte oss.

Med vennlig hilsen,

Peter Prosé
Prosé Kunststoffen B.V.